Binance’s Singapore Fiat-to-Bitcoin Exchange Is Launching Next Week

Binance will launch its new fiat-to-crypto platform in Singapore next week, chief financial officer Wei Zhou said.